Vad är flerstegsförstärkare: Arbetar och dess applikationer

Vad är flerstegsförstärkare: Arbetar och dess applikationer

Effektförstärkningen annars kan spänningsförstärkningen uppnås genom ensteget förstärkare men det räcker inte i praktisk tillämpning. För det måste vi använda flera steg med förstärkning för att uppnå den nödvändiga spänningsförstärkningen eller effekten. Detta typ av förstärkare betecknas som en flerstegs förstärkare analys . I denna förstärkare matas första stegets utgång till nästa stegs ingång. En sådan typ av anslutning är allmänt känd som kaskad. Denna artikel diskuterar en översikt över flerstegsförstärkaren och dess frekvensrespons.Vad är en flerstegsförstärkare?

I förstärkare kan kaskadering också göras för att få en exakt ingångs- och utgångsimpedans för exakta applikationer. Baserat på vilken typ av förstärkare som används i separata steg, dessa förstärkare klassificeras i olika typer.


”Denna förstärkare som använder en eller flera enstaka gemensamma sändarförstärkare benämns också som en kaskadförstärkare.

flerstegsförstärkare

flerstegsförstärkare

TILL flerstegs förstärkare design använder sig av CE (gemensam sändare) såväl som det primära steget CB (gemensam bas) eftersom det andra steget heter som en kaskadförstärkare. Förbindelsen mellan kaskad och kaskad kan också möjliggöras med FET-förstärkare.När förstärkaren är kaskad är det nödvändigt att använda ett kopplingsnätverk mellan o / p av en förstärkare liksom i / p av flerstegsförstärkaren. Denna typ av koppling benämns också som mellanstegskoppling. I den här förstärkaren finns det tre flerstegs förstärkartyper används som RC-koppling, transformatorkoppling och direktkoppling.

RC-koppling

Motståndskapacitanskopplingen är den vanligaste metoden och lägre kostnad. Den har ett acceptabelt frekvenssvar. I denna typ av koppling utvecklas signalen över kollektormotståndet i varje steg som är kopplat genom hela o / p-kopplingen kondensator mot basterminalen i nästa steg. Kopplingskondensatorn separerar DC-tillstånden från det primära steget till nedanstående steg.


Transformatorkoppling

I denna typ av koppling expanderar signalen över huvudlindningen av transformatorn och det fungerar som en belastning. Den mindre lindningen flyttar AC o / p-signalen rakt mot basterminalen i nästa steg. Denna metod förbättrar den totala förstärknings- och matchningsnivåimpedansen. Men transformatorn med ett brett frekvenssvar kan vara extremt dyr.

Direkt koppling

Den indirekta kopplingstekniken, AC o / p-signalen kan matas direkt till den ytterligare fasen. Ingen reaktans kan användas inom kopplingsuppsättningen. Denna koppling kan användas eftersom förstärkning av lågfrekvenssignalen ska slutföras.

Flerstegs förstärkare Frekvensrespons

Förstärkningens fasförskjutning och förstärkarens spänningsförstärkning beror huvudsakligen på frekvensområdet över förstärkarens funktion. I allmänhet kan det totala frekvensområdet delas in i tre typer som högfrekvensområde, mellanfrekvens och lågfrekvensområde.

  • Generellt sett, för analys av dessa förstärkare, behöver vi ta reda på olika parametrar.
  • Spänningsförstärkningen hos denna förstärkare motsvarar produkten av spänningsförstärkningsresultatet från separata steg.
  • Strömförstärkningen för denna förstärkare är ekvivalent med produkten från det aktuella förstärkningsresultatet från separata steg
  • Ingångsimpedans är det första stegets impedans
  • Utgångsimpedans är det sista stegets impedans

Fördelar / tillämpningar av flerstegsförstärkare

De fördelarna med flerstegsförstärkaren är flexibilitet inom ingångs- och utgångsimpedans och högre förstärkning.

De flerstegs förstärkare applikationer är, kan den användas för att öka extremt svaga signaler till användbara nivåer. Förvrängningen kan minskas genom att ändra signalen inom steg. För närvarande kan vilken elektronisk enhet som helst behandla digitala eller radiosignaler genom att inkludera en flerstegsförstärkare.